Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 (Privacy notice)

 

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на софтуерни програми и услуги на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

·        Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

·        Изпълнение на задълженията на ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД по договор с Вас;

·        Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД;

 (2) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

·        създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

·        индивидуализация на страна по договора;

·        регистрация на участник в събитие, организирано от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД;

·        счетоводни цели;

·        статистически цели;

·        защита на информационната сигурност;

·        обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

·        изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.

·        подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

·        предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център;

 (2) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

·        законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·        ограничение на целите на обработване;

·        съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·        точност и актуалност на данните;

·        ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·        цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

·        изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД?

Чл. 3. (1) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

·        Регистрация на потребител в уебсайта или през програмен продукт за предоставяне на стоки, услуги и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга.

·        Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

·        Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги.

·        Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите;

 (2) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

·        Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, град, адрес, телефон)

·        Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

·        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация за закупуване на стока/услуга, между ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

·        Други данни, които ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД обработва – При регистриране в нашия уебсайт или регистриране през програмен продукт, за закупуване на услуга или абонамент за услуга, ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

·        Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

·        Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

·        Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако не разполагате с фирма, трябва да Ви бъде издадена фактура за закупените стоки/услуги в качеството Ви на физическо лице и следва да предоставите своя единен граждански номер.

·        Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на стоки/услуги.

·        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта или регистрация през програмен продукт, или при сключването на писмен договор, между ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

·        разкриват расов или етнически произход;

·        разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·        генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок в който Вие използвате Нашите услуги и бъдем уведомени за прекъсване на договорните ни отношения от Ваша страна. Вие имате правото да ни уведомите по имейл /наличен в секция Контакти на нашият уеб сайт/ за прекратяване на договорните отношения и желание да бъдете заличени от Нашата система, заедно със всички данни които са обвързани с Вашият профил.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране

 

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас при зададено запитване на Нашите имейл адреси.

 


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

·        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·        Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

·        Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·        личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·        личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД;

·        личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·        за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·        за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·        по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·        за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

·        за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане на имейл, изпратено до ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност.

(4) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.Право на ограничаване

 

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

·    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД да провери точността на личните данни;

·    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

·    ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

·    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

 

 

Право на преносимост

 

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на получаване на информация

 

Чл. 12. Вие можете да поискате от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

 

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 

Чл. 14. (1) Ако ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

·    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

·    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

·    уведомяването би изисквало непропорционални усилия

.

 

 

Други разпоредби

 

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1.    Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4.    Телефон:02 915 3 518

5.    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6.    Уеб сайт: www.cpdp.bg

  

ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД

office@emgsoft.net

www.emgsoft.net