СЕРВИЗ И УСЛУГИ

Когато поддръжката е важна

Обслужване на клиенти

Бъдете една крачка по-близо до клиентите си и решавайте всеки въпрос в най- кратък срок. С Ovelon CRM разполагате с широк спектър от функции за персонализирано, бързо и продуктивно обслужване на клиенти

Улеснете мобилните екипи

Не губете времето на вашите екипи.
Категоризирайте случаите според на компетентност и обхвата на екипите за поддръжка и ги споделяйте със съответните екипи за работа с клиенти. 

Сервизни случаи

Гарантирайте най-доброто обслужване за вашите клиентите, осигурете им незабавно внимание, бърза реакция и ефективна помощ. Преминете бързо през етапите на запитванията, разяснения, актуализации и обратна връзка.Подобрете обслужването

Повишете ефективността и осигурете по-добро обслужване на вашите клиенти. Ovelon CRM позволява на екипите по поддръжка достъп до цялата информация, от която се нуждаят, за ефективното разрешаване на клиентските въпроси.

Не забавяйте важните случай

Задавайте приоритет и статус на вашите случай и следете извършените дейности по тях по всяко време.

Разполагайте с цялата информация

Добавяйте публикации, бележки, прикачвайте файлове, следете и записвайте дейността, която извършвате. Информацията за клиентите и детайлите са на разположение на всички участници и дава ясна представа за проблема и предложените решения.

Ако работите в сферата на поддръжката, Ovelon CRM ще бъде Вашият верен помощник