ПРОДАЖБИ

Привличайте нови клиенти и поддържайте комуникация със съществуваши такива

Календар и дейности

Организирайте задачите, срещите и дейностите си и бъдете информирани винаги и по всяко време. Включете вашите разговори, срещи и напомняния от личният ви график в календара, добавяте дейности, събития и срокове.

Работете заедно

С Ovelon CRM може да споделяте записи, да искате помощ от колегите за даден проблем, да съставяте екипи за работа по дадена възможност и много други.

Документооборот

Прикачвайте нужните ви файлове към събития, потенциални клиенти, възможности и много други. Така цялата ви нужна документация ще бъде лесно намираема и видима за вашите колеги.

E-Mail

Интегрирайте своята фирмена поща . Ovelon CRM работи с протокола IMAP на вашата електронна поща. Така получавайки писмо лесно може да извадите досието на клиента само с един клик на мишкатаУвеличете продажбите

Ovelon CRM е идеалният избор за оптимизиране на продажбите. Данните за Вашите клиенти, партньори, потенциални клиенти и др. са достъпни до всички. Може да подредите всички свързани документи с дадено събитие и така ще имате достъп до пълната информация без да се налага да я търсите.

Контакти и партньори

С Ovelon CRM получавате лесен достъп до информацията за клиентите, цялостен преглед на свързаните с контакта задачи, бележки, взаимодействия, имейли и лесно проследяване на цялата комуникация. 

Потенциални клиенти

Превърнете потенциалните клиенти в реални. Чрез Ovelon CRM може да водите статистика на дейностите по привличане на нови клиенти.

Възможности

Създавайте нови възможности като сделки, срещи и др. и осъществявайте вашите продажби по-ефективно и ефикасно. Добавяйте съществена информация, като стойност на сделката, собственик, вероятности, дати и срокове.

Ovelon CRM знае от какво се нуждаят Вашите клиенти и партньори