Проекти

Модул за управление на индивидуални и групови проекти

Цялата информация на едно място

Добавяйте бележки, задачи и прикачвайте файлове към вашите проекти, Ovelon CRM пази цялата информация за дадена задача и улеснява работата на вашите екипи

Следете етапите и промените

Следете състоянието на вашите проекти, С Ovelon CRM получавате уведомления при промяна в статуса на проекта, преминаване в друг етап, добавяне на бележка или прикачен файл.

Персонализирана структура

Създайте собствени етапи за даден проект. Имайте по-голяма яснота за състоянието на всяка задача и преминаването и през различните етапи.

Коментирайте проблемите

За всяка задача може да водите бележки, който да подпомогнат за нейното решаване. Така Вашият екип ще може да разполага с цялата нужна информация.Проектен мениджмънт

Управлявайте лесно вашите проекти от момента на планиране до момента на тяхното приключване. Ovelon CRM позволява лесно проследяване и управление на етапите и състоянието на задачите на вашите проекти, улеснява и повишава ефективността на екипите.