Маркетинг

Създавайте собствени кампании към определени таргет групи

Стартирайте и управлявайте Вашите кампании успешно и ефективно. Чрез Ovelon CRM връзката с Вашите клиенти е по-лесна и по-организирана.

Имейл кампании

Подобрете вашите масови кампании за електронна поща. Достигнете до клиентите си директно от вашия CRM и разполагайте с история на комуникацията

Таргет групи

Изпращайте персонализирани имейл кампании за определена група от потенциални клиенти и др. Персонализирайте вашите масови имейли чрез система от етикети като използвате информация от профила на всеки конкретен клиент

Насочени послания

Може да се развиете съдържанието на кампаниите въз основа на нуждите на вашите клиенти. Задавайте таргет групи и достигнете до тях с целенасочени рекламни материали, увеличавайки възможността за продажба.

Собствени темплейти

Създайте свой собствени фирмени темплейти. Оформете информационния си бюлетин за броени минути. Персонализирайте имейлите спрямо изискванията и нуждите си, като проектирате шаблоните си лесно и просто.Достигнете до клиентите

Автоматизирайте маркетинга и оптимизирайте взаимодействието между компанията и клиента. Индивидуализирайте маркетинговите си кампании със собствени фирмени темплейти. Задавайте таргет групи и достигнете до вашите клиенти с целенасочени рекламни материали, увеличавайки възможността за продажба.