УВЕЛИЧЕТЕ ПРОДАЖБИТЕ С
OVELON CRM

(Софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите)

РЕГИСТРАЦИЯ (14 ДНИ ПРОБЕН ПЕРИОД)

Модули на Ovelon CRM

Продажби

С Ovelon CRM може да увеличите ефективността на продажбите, да следите целия процес от началото до завършване на сделката. Общата база данни позволява достъп на информация до всеки служител и по всяко време. Ovelon CRM позволява бърз и лесен обмен на информация, материали и документи.

Сервиз и Услуги

Повишете ефективността и осигурете по-добро обслужване на вашите клиенти. Ovelon CRM позволява на екипите по поддръжка достъп до цялата информация, от която се нуждаят, за ефективното разрешаване на клиентските въпроси.

Маркетинг

Автоматизирайте маркетинга и оптимизирайте взаимодействието между компанията и клиента. Индивидуализирайте маркетинговите си кампании със собствени фирмени темплейти. Задавайте таргет групи и достигнете до вашите клиенти с целенасочени рекламни материали, увеличавайки възможността за продажба.

Проекти

Управлявайте лесно вашите проекти от момента на планиране до момента на тяхното приключване. Ovelon CRM позволява лесно проследяване и управление на етапите и състоянието на задачите на вашите проекти, улеснява и повишава ефективността на екипите.

5 причини,
защо Ви е нужен
CRM софтуер?

1

Цялата Ви информация е събрана на едно място

2

Контрол на работата

3

Съкращавате цикъла на продажба

4

Подобрявате обслужването

5

Може да направите анализи на база събраната информация