Какво е
CRM система?

За CRM-система може да се счита всеки начин на контрол и отчет, който ще помогне за подобряването на взаимоотношенията с клиентите. Дори, ако водите историята на обажданията и контактите на хартия или Excel – това може да се счита за CRM-система само в случай, ако изградената схема на отчети и контрол работи и позволява да се контролират всички начини на взаимодействия с клиентите. Разбира се тези методи на водене на отчет остават в миналото, защото в съвременния свят без ефективна автоматизация трудно е да си представим работата на всеки бизнес. По тази причина, когато се говори за CRM-система обикновено се предполага използването на специален софтуер.За какво е необходима CRM системата?

За какво е необходима CRM-система? Какво е това? Много често представителите на малкия и средния бизнес не разбират, защо им е необходима. Отделът по продажби в компании на таково ниво се състоят от няколко човека и изглежда, че дори и без CRM-система може да се контролира работата с клиентите. В действителност не е така. Много бързо след внедряването на CRM-система се разкрива огромен брой недостатъци, а качеството на работа на отдела по продажби се увеличава в пъти.

Не губете повече потенциални клиенти

Фирмите прилагат значителни усилия за да привлекат клиенти и внимание. В сравнение с другите разходи, за привличането на клиенти се отделя значителна сума. Много е важно всички тези средства и усилия да не са напразни.

Контрол на работата

Контрол на работата и стандартизация на работата с клиентите. Информацията за всички входящи и изходящи контакти(потенциални клиенти, контрагенти) ще се намира в едно хранилище, откъдето можем всеки момент да я извлечем.

Анализи

 Благодарение на CRM-системата цялата работна информация се събира в една обща база в стандартизиран вид. В резултат на което ръководителя може да анализира статистиката на работа, да състави различни отчети.

Използвайте Ovelon CRM като облачна (Cloud) услуга

Защо този модел е добър?

Достъп до данните отвсякъде

Използвайки облачна услуга имате достъп до вашите данни и документи от всяка една точка където се намирате стига да имате Интернет.

Без нужда от технически лица

Не е нужно да наемате технически лица или отдели, които да се грижат за Вашите сървъри и инфраструктура. Така намалявате разходите за поддръжка на Вашата система.

Достъп от различни устройства

Може да работите през различни устройства - компютри, телефони, таблети и др. Може да достъпвате данните от уеб браузър на компютър, от Вашият телефон или от декстоп приложение.